ترس مانع رسیدن به موفقیت

تفاوت انسان های مثبت و انسان های منفی در این است که جاهایی که اکثر مردم می گویند: «نمی توانم»  و ناامید می شوند، آنها با اراده قوی تر ادامه می دهند. آنها همیشه تلاش می کنند. تلاش و تلاش

آیا تا حالا شده که برای خود برنامه ریزی کرده باشید و موقع انجام آن برنامه بترسید که به نتیجه نرسید و به همین دلیل آن برنامه ریزی را عقب بیندازید؟

آیا تا حالا شده که با خود عهد کرده باشید که یک کاری را انجام دهید اما ترسیدید و پشیمان شدید ؟

چه چیزی مانع از انجام آن شد؟ چرا تصمیم شما تغییر کرد؟

ترس بزرگترین دشمن سعادت و موفقیت انسان است و عظیم ترین سدی است که در برابر انسان قرار می گیرد و او را از تلاش و کوشش باز می دارد .افرادی که از همه چیز ترس دارند و برای اقدام به هر کاری از آینده اش بیم و وحشت دارند ،غالبا ناموفق و نامیدند .اما انسانهای شجاع و دلیر همیشه کامیاب و موفق هستند .

اندیشه های عالی و دلاورانه انسان را به سوی کامیابی و پیروزی جذب می کند و نیروهای باطنی و قوای نهفته درونی را بیدار می نماید و باعث شکفتگی استعدادهای ذاتی فرد می گردد و او را به سوی موفقیت پیش می برد .

بیشتر نگرانیها و اضطرابهای ما به خاطر حوادث و اتفاقاتی است که احتمال می دهیم در آینده پیش خواهد آمد ،در حالی که هیچ وقت اتفاق نمی افتد.معمولا ترسهای ما برخاسته از تصورات و پندارهای خیالی ماست و از واقعیت و حقیقت بسیار دور است .چیزهایی که از آن وحشت داریم ،یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد یا این که احتمال رخ دادن آن خیلی کم است .

باید تمام افکار ترس آلود را از خیال خود بیرون کنیم و افکار آرام بخش را به آن تلقین نماییم .البته این سخن به آن معنا نیست که هرگز از هیچ چیز نباید ترسید ،بلکه باید افکار خود را تعدیل و اصلاح کنیم . مثلا اگر کسی بگوید از بلندی نمی ترسم و از بالای ساختمان مرتفعی به پاین بپرد ،مسلما آسیب خواهد دید. از بسیارچیزها باید پرهیز کرد، اما ترسهای بیهوده و بی اساس را باید از فکر خود خارج ساخت .

بسیاری از ترسهایی که در ذهن افراد جای گرفته است ،به خاطر تربیت نادرست دوران کودکی است .وقتی والدین کودک را از چیزهای مختلف که ضرر و زیانی هم ندارد ،می ترسانند ،عادت به ترسیدن در کودک ایجاد می شود و درسالیان بعد رشد می کند و توسعه می یابد . زمانی که ذهن پدر و مادر انباشته از افکار ترس آلود باشد ،همین افکار سمی را به کودکان و فرزندان منتقل می کنند و کودکی که در چنین محیط ترس آلودی تربیت شود،در جوانی و نوجوانی شهامت انجام هیچ کاری را نخواهد داشت و هرگاه که می خواهد کاری را انجام دهد ،برای آن هزاران نتیجه ناگوار تصور می کند و به این جهت در انجام کارها مردد و دو دل خواهد بود .

صفحه اصلی

آپارات

شما هم نظر بدین

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممنون بابت نظر دهی.تا دقایقی دیگه منتشر میشه