موانع موفقیت ؛ چه اقداماتی پیروزی در کسب و کار را به چالش می کشاند؟

در مسیر دستیابی به موفقیت در هر کسب و کاری علاوه بر عوامل شتاب دهنده، موانعی نیز وجود دارد.این موانع گاهی به عنوان سرعت گیر عمل کرده و گاهی روند موفقیت را دچار وقفه می کند. برخی از این موانع گاها بسیار کوچک و جزئی هستند؛ از این رو افراد به سادگی از کنار آنها عبور کرده و تاثیرات آن را متوجه نمی شوند. هدف نویستده از ارائه این مقاله گردآوری نکاتی پیرامون موانع موفقیت می باشد.

موانع موفقیت

  • ترس
  • بی هدفی
  • بی انگیزگی
  • نداشتن تمرکز
  • وسواس بیش از حد

مانع اول  

عاقبت اکثر افرادی که اهداف مشخصی ندارند به شکست ختم می شود. مهم ترین اقدام برای شروع یک فعالیت و کسب و کار، تعیین هدف یا مجموعه ای از اهداف می باشد. به این ترتیب تهیه چشم انداز و برنامه تمامی مراحل کار قبل از هر اقدامی الزامی است. البته صرف تعیین هدف کافی نیست و تناسب آن با توانایی های شخص نیز حائز اهمیت می باشد. بنابراین اینگونه می توان نتیجه گیری کرد که تفاوت کارهای موفق با کسب و کارهای شکست خورده، داشتن هدفی مناسب است.   

مانع دوم  

بعد از تعیین هدف، باید برای دست یابی به آن انگیزه و اراده در فرد وجود داشته باشد. انگیزه های افراد برای شروع کار با یکدیگر متفاوت است. دلیل این موضوع را می توان به عوامل موثر بر انگیزه نسبت داد. در واقع انگیزه آمیخته ای از خواسته ها، افکار، ارزش ها و اعتقادات می باشد و تقویت آن در گرو کنترل این موارد است. انگیزه همان انرژی و میلی است که وظیفه به حرکت درآوردن فرد برای شروع فعالیت ها را برعهده دارد. از این شاخصه به عنوان یک محرک فکری و حرکتی یاد می شود؛ به نحوی که ابتدا ذهن را برانگیخته و سپس به حرکت جهت می بخشد. دستیابی به اهداف بزرگ انگیزه و محرک های بزرگ تری را می طلبد.   

مانع سوم  

نداشتن تمرکز یکی دیگر از موانع موفقیت به شمار می رود. حواس پرتی، دل مشغولی و بی نظمی از جمله مواردی هستند که به نداشتن تمرکز دامن می زنند. نتیجه چنین وضعیتی، وجود تعداد زیادی اهداف نیمه کاره در پیرامون هر فرد است. البته جای نگرانی نیست و این مانع را می توان با برنامه ریزی و اولویت بندی کارها و البته پشتکار مرتفع کرد.  

من کار را از همان جا که دیگران رها کرده اند، آغاز کرده و دنبال می کنم.     

توماس ادیسون

مانع چهارم  

احساس ترس یکی دیگر از موانع موفقیت به شمار می رود. هر انسانی در زندگی خود نگرانی هایی داشته و از مواردی ترس و واهمه دارد. اما تفاوت افراد موفق و بزرگ در جهان با سایرین، آغاز فعالیت های خود با شعار ” بی باکی” است. به این ترتیب که با ترس های خود مواجه شده و آن را به فرصت تبدیل کرده اند. البته در این بین نباید بی باکی را با خطر کردن بدون هیچ گونه آینده نگری اشتباه گرفته شود. بلکه بایستی آینده را با تمامی مشکلات و ترس های موجود در مسیر تجسم کرد. ترس از شکست، یکی از شاخص ترین این ترس ها به شمار می رود. شکست در هر کسب و کاری رایج و طبیعی است و به کسب تجربه و ترغیب شخص برای یادگیری بیشتر کمک می کند.      

با ترس های خود روبرو شوید. نترس بودن شبیه یک عضله است که با تمرین قدرتمند و ورزیده می شود. غلبه بر این مشکل کار ساده ای نیست؛ اما باید آن را آغاز کرد.

آریانا هافینگتون  

مانع پنجم   

داشتن وسواس در هر کاری تا حد معینی به انجام کار به بهترین شکل ممکن می انجامد. بنابراین وسواس یا به عبارتی کمال گرایی تا حد معمول فرد را برای رسیدن به موفقیت و انجام نوآوری تشویق و ترغیب می کند. اما باید توجه کرد که زیاده روی در این کار تمرکز را از هدف اصلی صلب کرده و ذهن را درگیر مسائل فرعی می کند. به عنوان مثال در کارهایی که زمان نقش مهمی در موفقیت ایفا می کند، وسواس بیش از حد به جز وقت گیر کردن فرآیند، چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت. به این ترتیب بین فرد و اهداف کار فاصله ایجاد می شود.  

شما هم نظر بدین

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممنون بابت نظر دهی.تا دقایقی دیگه منتشر میشه