قوانین وب سایت

این وب سایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و رعایت کلیه قوانین کشور الزامی است.

http://internet.ir/crime_index.html  

 

امیر شهابی کیا