شکست درون گرا ها و برون گرا ها

من امیدوارم حالتون خوب باشه و پر از انرژی باشی خیلی ها می پرسند که ما برای رسیدن به موفقیت شخصیت درون گرایی دارید و نمی توانیم موفق باشیم در سطح و خیلی‌ها عکس انسان را می پرسند اما زیادی برونگرایی و بیشتر دنبال ارتباطات هستیم بیشتر دنبال حرف زدن هسته بیشتر دنبال تفریح هستیم و هیچ وقت تلاش می‌کنیم برای رسیدن به نام فقط تو میتونی فرد موفق باشید خبر خوب هم برای برون گراها و هم برای درونگراهای اینکه ما انسان‌های خیلی زیادی را در این دسته برونگراها بودند و خیلی هاشون دسته درونگرا بودن دقت داشته باشید که نمیتونیم بگیم الزاماً برونگرا بودن یا درونگرا باعث میشه که شما به موفقیت برسد اما یک نکته و یک تفاوت اساسی باید شخصیت شما هم تلاش فکری داشته باشه و هم تلاش جدی داشته باشد ممکن شما از آن درونگرا هایی باشید که فقط تلاش ذهنی می کنید فقط فکر می کنید وقتی دهداری ولی هیچ وقت شروع میکنه به انجام یکی از آنها به انجامش می کنی سریع متوقف می‌کنید استمرار دارید برونگراها زیادی فعالان زیادی انرژی دارند ارتباط خیلی خوبی را می توان ایجاد بکنند ولی اطلاعاتشون کمه خرید می‌کنند که مقداری با اطلاعات جلوبرنده مقداری انرژی شما را مدیریت کنند و فقط دارند تلاش می‌کنند و تلاششون هوشمندانه از دقت کنید برای رسیدن به موفقیت از درون گرا بودن یا برونگرا بودن باید تلاش جسمی و تلاش ذهنی با همدیگه ادغام بشه و ادغام این دولت ها نظرتون در مورد این ویدیو پایین همین ویدیو برای من بنویسید این ویدیو با بهترین دوستان حتما نداشته‌اید بگذارید و اثر کوچیکی روی زندگی آنها خریداری شاد و پیروز و سربلند باشید

شما هم نظر بدین

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممنون بابت نظر دهی.تا دقایقی دیگه منتشر میشه