بنویس تا بهش برسی

من اونجا باشه و پر انرژی باشید می خوام در موردش صحبت کنم که چرا ما باید اهداف خودم را بنویسیم و آیا این کار تاثیری هم داره واقعا فقط یک شماره دقت کنید اکثر کسانی که به هدف هاشمی رسمن وقتی که با آنها صحبت می کنی حرفام رو یه جای می‌نوشتیم حرفام رو میدیدیم هدفون روزانه بهشت نگاه می‌کردیم نوشتن هدف‌ها روی یک برگه باعث میشه که شما بتوانید آن ها را ببینید و صرف اینکه هدف توی ذهنت باشه باعث نمیشه که این هدف را ببینید این یک واقعیت کسانی که هدف‌های خودشان را مکتوب می‌کنند هر روز به آن نگاه می‌کنند بیشتر و راحت‌تر می‌توانند به سمت هدف شان را کسب کنم چرا که هر بار به نگاه میکنه این شور و اشتیاق موتور حرکت دهنده فعال میشه و شروع میکنه به تلاش کرد دم برای رسیدن به هدفش و کسانی که صرف این که هدفشان توی ذهنشون داده و به این اکتفا می کنم خیلی زود هدفشان رو از یاد می برد یک دوست داشتم من اینکه حرفی را که ذهن خودش داشت و هدفش این بود که دوست داشت یک سمت اجرایی توی شهر خودشون داشته باشد و به واسطه هدف که داشت یه سری کار را هم می شود وقتی که هدفش به من گفت من بهش گفتم که دوست من تو باید هدفت رو بنویسی و گرنه فراموش می‌کنیم و خنده ای کرد و گفت مگه میشه هدف به این بزرگی رو فراموش کنم من این دوستم رو ندیدم تا چند وقت پیش که حول و حوش یک سال از آخرین دیدار ما می گذشت و گذشت تا کردم در مورد هدفش و خیلی تعجب کردم اصلاً هدفش را فراموش کرده بود و خیلی به صراحت به من گفت من یادم رفته بود که همچین هدفی رو توی ذهنم داشتم دقت کنید حتما حتما حتما اهداف تون رو بنویسید اهدافتان را به جزئیات بنویسید اگه میتونید برید در کنار هدفی که توی ذهنتون هست ۲۰۱ عکس بگیرید این عکس را همیشه همراه داشته باشید باعث میشه که بیشتر و با انرژی بیشتری به سمت حرکت به سمت هدفتون حرکت کنید ازت می خوام نظرتون در مورد این ویدیو پایین حمیدی و برای من بنویسید این ویدیو را با دوستان هدفمند به اشتراک بگذار شاد و پیروز و سربلند باشید

شما هم نظر بدین

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممنون بابت نظر دهی.تا دقایقی دیگه منتشر میشه