باور چیست ؟ قسمت اول

سلام دوست من امیدوارم پر از انرژی باشی

سلام دوست من امیدوارم پر از انرژی باشی

امروز تصمیم گرفتم در مورد اولین و مهم ترین عامل رسیدن به هدف و موفقیت های مالی با تو دوست خوبم صحبت کنم . اولین و مهم ترین رکن برای رسیدن به هدف ها و موفقیت ها داشتن باور است . اما باور چیست و از کجا آمده است ؟

ما در زمان کودکی ذهنی پاک و بدون تجربه داشتیم و به مرور که بزرگتر می شدیم و درمیان خانواده و دوستان زندگی می کردیم تجربیاتی بدست آوردیم . باید ها و نباید هایی را یاد گرفتیم و آن قدر این باید ها و نباید ها تکرار شدند که برای ما یک سنبل شدند و همه ما از این سنبل ها در ذهنمان داریم که من به آنها فیلتر های ذهن می گویم .

دقت کنید شما وقتی صحنه ای را می بینید یا صحبتی را می شنوید  ، این دیدن و شنیدن به صورت مداوم تکرار می شود به مرور یک باور رو توی ذهنتون ایجاد میکنه .

مثال میزنم

فکر کنید امروز تلوزیون را روشن میکنید و از مشکلات اقتصادی ، ورشکستگی ها و صحبت های این تیپی میگوید . توی جامعه داری هم مردم همین حرفا رو تکرار میکنن ، اطرافیانت هم مدام از این صحبت ها میکنن. با دوستانت صحبت میکنی اونا هم همین حرف ها رو میزنن . در خانواده مشغول صحبت هستی بقیه اعضای خانواده همین حرف ها رو می زنن.

وقتی این حرف ها به صورت آرام آرام و با تکرار وارد ذهن ما شد تشکیل یک فیلتر می دهد . فیلتری به نام باور

و بدون اینکه ما متوجه بشیم و به صورت ناخواسته یک باور در ذهن ما ایجاد شده است . حالا دیگر هر فکر دیگری در ذهن ما وارد می شود ابتدا از آن فیلتر عبور میکند . وقتی ایده و فکری که شما قصد شروع و عملی کردن آن را دارید به این فیلتر می رسد ، فیلتری که جنسش از شکست ها ، نشدن ها و نمی توانم ها ساخته شده چه اتفاقی می افتد؟

فکر از فیلتر عبور کرده و حسابی آلوده شده و سپس فکر آلوده به قسمت مهم و تصمیم گیرنده یعنی مغز می رسد . مغز بررسی می کند و طبیعتا میبیند این فکر یک فکر بزرگی است که با نشدن ها با شکست ها با مهارت های زیاد با سختی ها ی زیاد با سرمایه زیاد و با نمی توانم ها و… همراه است و آن فکر را پس می زند . به همین راحتی !

بدون اینکه ما متوجه بشویم روزانه باور های زیادی رو در ذهنمان ثبت میکنیم .

اما چاره چیست ؟

در کلیپ های بعدی من کلیپ هایی در قالب مجموعه ویدئو های باور برای تو دوست عزیز به اشتراک میگذارم و به شما می گم این باورها از کجا نشات گرفته و چطوری می تونید باورهای خوب و سازنده در راستای رسیدن به اهدافتون توی ذهمتون ایجاد کنید.

از شما دوست خوبم میخوام به منظور حمایت از ما این پست را لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظر خودت رو در مورد باورهات پایین همین پست کامنت بزار.

ویدئوی بعدی رو حتما ببین اونجا چیزای زیادی یاد میگیری

شاد و پیروز باشید

ما در زمان کودکی ذهنی پاک و بدون تجربه داشتیم و به مرور که بزرگتر می شدیم و درمیان خانواده و دوستان زندگی می کردیم تجربیاتی بدست آوردیم . باید ها و نباید هایی را یاد گرفتیم و آن قدر این باید ها و نباید ها تکرار شدند که برای ما یک سنبل شدند و همه ما از این سنبال ها در ذهنمان داریم که من به آنها فیلتر های ذهن می گویم .

دقت کنید شما وقتی صحنه ای را می بینید یا صحبتی را می شنوید و این دیدن و شنیدن به صورت مداوم تکرار می شود به مرور یک باور رو توی ذهنتون ایجاد میکنه .

مثال میزنم

فکر کنید امروز تلوزیون را روشن میکنید و از مشکلات اقتصادی ، ورشکستگی ها و صحبت های این تیپی میگوید . توی جامعه داری هم مردم همین حرفا رو تکرار میکنن ، اطرافیانت هم مدام از این صحبت ها میکنن. با دوستانت صحبت میکنی اونا هم همین حرف ها رو میزنن . در خانواده مشغول صحبت هستی بقیه اعضای خانواده همین حرف ها رو می زنن.

وقتی این حرف ها به صورت آرام آرام و با تکرار وارد ذهن ما شد تشکیل یک فیلتر می دهد . فیلتری به نام باور

و بدون اینکه ما متوجه بشیم و به صورت ناخواسته یک باور در ذهن ما ایجاد شده است . حالا دیگر هر فکر دیگری در ذهن ما وارد می شود ابتدا از آن فیلتر عبور میکند . وقتی ایده و فکری که شما قصد شروع و عملی کردن آن را دارید به این فیلتر می رسد ، فیلتری که جنسش از شکست ها ، نشدن ها و نمی توانم ها ساخته شده چه اتفاقی می افتد؟

فکر از فیلتر عبور کرده و حسابی آلوده شده و سپس فکر آلوده به قسمت مهم و تصمیم گیرنده یعنی مغز می رسد . مغز بررسی می کند و طبیعتا میبیند این فکر یک فکر بزرگی است که با نشدن ها با شکست ها با مهارت های زیاد با سختی ها ی زیاد با سرمایه زیاد و با نمی توانم ها و… همراه است و آن فکر را پس می زند . به همین راحتی !

بدون اینکه ما متوجه بشویم روزانه باور های زیادی رو در ذهنمان ثبت میکنیم .

اما چاره چیست ؟

در کلیپ های بعدی من کلیپ هایی در قالب مجموعه ویدئو های باور برای تو دوست عزیز به اشتراک میگذارم و به شما می گم این باورها از کجا نشات گرفته و چطوری می تونی باورهای خوب و سازنده در راستای رسیدن به اهدافتون توی ذهمتون ایجاد کنید.

از شما دوست خوبم میخوام به منظور حمایت از ما این پست را لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظر خودت رو در مورد باورهات پایین همین پست کامنت بزار.

ویدئوی بعدی رو حتما ببین اونجا چیزای زیادی یاد میگیری

شاد و پیروز باشید

سلام دوست من امیدوارم پر از انرژی باشی

امروز تصمیم گرفتم در مورد اولین و مهم ترین عامل رسیدن به هدف و موفقیت های مالی با تو دوست خوبم صحبت کنم . اولین و مهم ترین رکن برای رسیدن به هدف ها و موفقیت ها داشتن باور است . اما باور چیست و از کجا آمده است ؟

ما در زمان کودکی ذهنی پاک و بدون تجربه داشتیم و به مرور که بزرگتر می شدیم و درمیان خانواده و دوستان زندگی می کردیم تجربیاتی بدست آوردیم . باید ها و نباید هایی را یاد گرفتیم و آن قدر این باید ها و نباید ها تکرار شدند که برای ما یک سنبل شدند و همه ما از این سنبل ها در ذهنمان داریم که من به آنها فیلتر های ذهن می گویم .

دقت کنید شما وقتی صحنه ای را می بینید یا صحبتی را می شنوید  ، این دیدن و شنیدن به صورت مداوم تکرار می شود به مرور یک باور رو توی ذهنتون ایجاد میکنه .

مثال میزنم

فکر کنید امروز تلوزیون را روشن میکنید و از مشکلات اقتصادی ، ورشکستگی ها و صحبت های این تیپی میگوید . توی جامعه داری هم مردم همین حرفا رو تکرار میکنن ، اطرافیانت هم مدام از این صحبت ها میکنن. با دوستانت صحبت میکنی اونا هم همین حرف ها رو میزنن . در خانواده مشغول صحبت هستی بقیه اعضای خانواده همین حرف ها رو می زنن.

وقتی این حرف ها به صورت آرام آرام و با تکرار وارد ذهن ما شد تشکیل یک فیلتر می دهد . فیلتری به نام باور

و بدون اینکه ما متوجه بشیم و به صورت ناخواسته یک باور در ذهن ما ایجاد شده است . حالا دیگر هر فکر دیگری در ذهن ما وارد می شود ابتدا از آن فیلتر عبور میکند . وقتی ایده و فکری که شما قصد شروع و عملی کردن آن را دارید به این فیلتر می رسد ، فیلتری که جنسش از شکست ها ، نشدن ها و نمی توانم ها ساخته شده چه اتفاقی می افتد؟

فکر از فیلتر عبور کرده و حسابی آلوده شده و سپس فکر آلوده به قسمت مهم و تصمیم گیرنده یعنی مغز می رسد . مغز بررسی می کند و طبیعتا میبیند این فکر یک فکر بزرگی است که با نشدن ها با شکست ها با مهارت های زیاد با سختی ها ی زیاد با سرمایه زیاد و با نمی توانم ها و… همراه است و آن فکر را پس می زند . به همین راحتی !

بدون اینکه ما متوجه بشویم روزانه باور های زیادی رو در ذهنمان ثبت میکنیم .

اما چاره چیست ؟

در کلیپ های بعدی من کلیپ هایی در قالب مجموعه ویدئو های باور برای تو دوست عزیز به اشتراک میگذارم و به شما می گم این باورها از کجا نشات گرفته و چطوری می تونید باورهای خوب و سازنده در راستای رسیدن به اهدافتون توی ذهمتون ایجاد کنید.

از شما دوست خوبم میخوام به منظور حمایت از ما این پست را لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظر خودت رو در مورد باورهات پایین همین پست کامنت بزار.

ویدئوی بعدی رو حتما ببین اونجا چیزای زیادی یاد میگیری

شاد و پیروز باشید

شاد و پیروز باشید

شما هم نظر بدین

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممنون بابت نظر دهی.تا دقایقی دیگه منتشر میشه