انواع کسب و کار بر اساس نحوه مالکیت افراد را چه اندازه می شناسید؟

مقدمه

هر جامعه برای پویایی اقتصاد خود نیازمند راه اندازی کسب و کارهای جدید است. این نیاز به خوبی در جامعه ما احساس شده و از این رو بسیاری از جوانان استخدام در شرکت های دولتی و کارهای به اصطلاح دفتری را فراموش کرده و خود را برای راه اندازی یک کسب و کار آماده کرده اند. برخی از این کارها با الهام از سایر گروه ها تاسیس شده و برخی دیگر نوآوری دارند. شناخت انواع کسب و کار قبل از ورود به هر کاری برای این گروه از افراد الزامی است. به همین دلیل نویسنده در ادامه این مقاله نکاتی پیرامون این موضوع ارائه نموده است. مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

***

انواع کسب و کار

صحبت پیرامون موضوع انواع کسب و کار بسیار گسترده است و نمی توان آن را به شکل کامل در قالب این مقاله ادا نمود. دلیل این موضوع را می توان به معیارهای مختلف برای انجام این تقسیم بندی نسبت داد. یک مورد از این تقسیم بندی ها بر اساس نحوه مالکیت و میزان مشارکت می باشد. فرد باید قبل از شروع برنامه ریزی با طرح سوال های زیر فعالیت خود را در یک مورد از انواع کسب و کار قرار دهد.

این سوالات عبارتند از:

  • هدف از راه اندازی کسب و کار
  • میزان مسئولیت پذیری
  • میزان تعامل اجتماعی با سایرین
  • میزان سرمایه
  • میزان گستردگی کار

***

کسب و کار تک نفری

در این روش، مالکیت بر عهده یک نفر قرار دارد. به عبارتی هزینه ها توسط یک نفر تامین شده و سود یا ضرر احتمالی نیز بر عهده همان شخص قرار دارد. امروزه کسب و کارهای تک نفری به دلیل سادگی و نداشتن مشکلات و درگیری های حقوقی طرفداران زیادی دارند.

***

کسب و کار مشارکتی

برخی اعتقادی به کسب و کارهای تک نفری نداشته و در مقابل عقل جمعی را مقدم بر عقل یک فرد می دانند؛ به همین دلیل کسب و کار خود را به صورت شراکتی پایه گذاری کرده و مالکیت را بین دو یا چند نفر تقسیم می کنند. البته این روش تفاوت هایی با روش تک نفری داشته و باید کسب و کار با یک عنوان به شکل رسمی و تجاری ثبت شود. مهم ترین شاخصه کارهای مشارکتی، قرار گرفتن مسئولیت های حقوقی بر دوش همه مالکان است.

***

کسب و کار مشارکت عمومی نوع محدود

هدف از راه اندازی چنین کسب و کاری، جذب سرمایه بیشتر برای شروع فعالیت است. البته شرکای انتخاب شده به این روش در زمینه تصمیم گیری، مدیریت و حتی بدهی های مالی مسئولیتی نداشته و دخیل نیستند. مشارکت عمومی تنها به این شیوه نیست و می تواند به صورت اعطای سهام نیز صورت گیرد. ثبت تجاری کسب و کار نیز در این روش ضروری است.

***

کسب و کارهای تعاونی

در تعاونی همه اعضا برای دستیابی به سود بالاتر با هم مشارکت می کنند. در ابتدای کار یک آئین نامه توسط اعضای هیئت مدیریه تدوین شده و سایر اقدامات طبق آن انجام می شود. اگر کار به درستی انجام شود، هزینه های راه اندازی پایینی داشته و سود بالایی را نصیب افراد می کند. تعاونی یکی از ارزان ترین و موفق ترین روش ها است.

من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می کنیم، می بینم یکی از چیزهایی که می تواند جلوی این بی عدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند، تعاونی است.

شما هم نظر بدین

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممنون بابت نظر دهی.تا دقایقی دیگه منتشر میشه